идея на Зелена Странджа

Пробег Тур Странджа/180х24

Tour Strandja Run/180x24
Зелена Странджа

Първи самостоятелен пробег на Тур Странджа

Идея и изпълнение - Владимир Димитров.

Цел: Пеша от Тунджа до Черно море, от Елхово до Ахтопол, 180 км през цяла Странджа в рамките на едно денонощие.

- САМ

- БЕЗ ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

- GPS проследяване в реално време

Защо е нужно?

За да стане ясно, че Странджа е леснодостъпна за всички и по всяко време.

First independent run of Tour Strandja

Idea and performance - Vladimir Dimitrov.

Goal: Walk from Tundja river to the Black Sea, from Elhovo to Ahtopol, 180 km across Strandja mountain within a day.

- Alone

- NO SUPPORT POINTS

- GPS tracking in real time

Why is it necessary?
The purpose of the event is to promote the new multi-day hiking and cycling route "Tour Strandzha" and to prove that Strandzha is easy accessible to all.
Публикувано от: Владимир Димитров

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com
Уеб сайт: Пробег Тур Странджа/180х24

календар на събитията