идея на Зелена Странджа

Индипасха


Индипасха е предполагаемо древно тракийско скално оброчище, намиращо се в близост до река Велека между местност Качул и село Кости.


Твърди се, че Индипасха е започнало да действа като култово място преди повече от 2000 години, но за конкретна датировка до сега не съществува научна хипотеза. Съществуват предположения, че името на оброчището означава „след Пасха“ или дори „анти Пасха“ – т.е. срещу Великден, но тези предположения не почиват върху конкретни научни доказателства.

Устно предаваната легенда от жителите на най-близкото село Сливарово разказва, че след столетия на забрава, изворът с лековитата вода, бликащ изпод скалите на култовото място, случайно е открито от собственик на сляп бивол. Животното служило на стопаните си дълги години, но остаряло и ослепяло. Собственикът не искал да умъртвява остарялото животно, затова го пуснал на свобода в гората. Няколко дни след като бил пуснат на свобода, биволът се завърнал и бил прогледнал. Минало известно време и животното отново ослепяло. Няколко пъти се повтаряло чудодейното „проглеждане“ на бивола, докато собственикът му решил да го проследи, за да разбули мистерията. Той стигнал до скали, в чиято основа се процеждала вода, която се събирала в малко езерце. Така „тръгва“ вярването за „живата вода“, която лекува болести и изцерява недъзи.


 


 
Публикувано от: Владимир Димитров

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com

календар на събитията